PÄIVITYS 1.9.2017: Metropolian tiedote Hämeentie 161:n sisäilmakorjauksia koskien OMAssa

KANNANOTTO 31.8.2017

Metropolian kulttuurialan opiskelijayhdistys Demoni ry vaatii, että Metropolia Ammattikorkeakoulun Arabian kampuksen Hämeentie 161:n toimipisteen sisäilmakorjaukset toteutetaan välittömästi. Lisäksi opiskelijoita ja henkilökuntaa on tiedotettava ja kuultava avoimesti ja viipymättä sisäilma-asioihin liittyen.

Demoni ry:n tietoon tuli tutoreiden kautta 22.8.2017, että digitaalisen viestinnän tutkinto-ohjelman lehtorit halusivat muuttaa tutkinto-ohjelman pois Hämeentie 161:n tiloista. Digitaalisen viestinnän tutkinto-ohjelma muuttikin jo seuraavana päivänä. Muutto toteutettiin nopeasti, hyvin vähäisellä tiedotuksella ja opiskelijoita kuulematta. Muutosta tai sen syistä ei tiedotettu opiskelijoiden edunvalvojia ja siitä kerrottiin vasta kysyttäessä.

Digitaalisen viestinnän tutkinto-ohjelman lehtorit toivat Demonin tietoon muuton jo tapahduttua, että väistötiloihin muutettiin, koska tutkinto-ohjelman henkilökunta oli saanut oireita Hämeentie 161:n kiinteistössä, jossa ei oltu kesällä tehty suunniteltua sisäilmaremonttia. Sisäilmaremontti on luvattu suorittaa lähiviikkoina.

Demoni ry vaatii Metropolia Ammattikorkeakoulun ja median osaamisalueen johdolta tiedotusta ja läpinäkyvyyttä Hämeentie 161:n sisäilmaongelmista sekä siihen liittyvistä muutoista ja väistötiloista. Jos Hämeentie 161:n kiinteistössä on sisäilmaongelmia, on muidenkin tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden ja henkilökunnan päästävä väistötiloihin. Opiskelijoiden ja henkilökunnan oikeus turvalliseen ja terveelliseen opiskelu- ja työympäristöön ei saa olla kiinni ainoastaan yksittäisten lehtoreiden aktiivisuudesta.

Demoni ry vaatii sisäilmaremontin välitöntä toteuttamista Hämeentie 161:n kiinteistöön. Remontin aikataulusta tulee tiedottaa opiskelijoille viipymättä. Remontin valmistuttua tulee tehdä uudet perusteelliset mittaukset rakennuksen sisäilman laadusta. Mittauksien tuloksista tulee tiedottaa opiskelijoille sekä heidän edunvalvojilleen Demoni ry:lle ja Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAlle avoimesti ja laajasti. Mittausten tuloksista riippuen on ryhdyttävä tarvittaviin jatkotoimiin välittömästi.

Nea-Maria Törmänen
hallituksen puheenjohtaja
nea-maria.tormanen@metropolia.fi

Atte Lainejoki
hallituksen varapuheenjohtaja
atte.lainejoki@metropolia.fi